KJE JE PRAVICA?!?


Včerajšnja oprostilna sodba domžalske peterice posiljevalcev nas je presenetila. Šokirala. In razočarala. Jezne smo.

V novicah smo lahko prebrale, da je primanjkovalo dokazov. Kaj to sploh pomeni? Kaj to pomeni, če pa so se dokazi videoposnetka t. i. pornografskega gradiva vendarle upoštevali v sodbi – ali to pomeni, da celo videoposnetek posilstva ne zaleže kot verodostojen vir? Kaj potem sploh zaleže?

Kdaj se bo žrtvam spolnega nasilja sploh verjelo?!?

Preizpraševanje odločitve sodišča ne bi smela biti naša vloga. Rezultat sodnega procesa naj bi bila objektivna, legitimna in pravična razsodba. Vendar ima širša javnost pravico in dolžnost dvomiti, da je razsodba res pravična, če med nami sproža neodgovorjena vprašanja, žalost in jezo. Ostane nam nadaljevanje bitke za to, da bo pravosodni sistem končno opustil zastarele in neživljenjske prakse, kot je bil tekom zgodovine pod pritiskom volje ljudstva že večkrat primoran storiti. Kaznovalna politika je na področju spolne kriminalitete v Sloveniji preblaga. Preveč obsodb posilstva vsebuje zgolj pogojno kazen. In mnogo prevečkrat prav v primeru otrok, mladoletnih oseb.

Čeprav je za strukturne spremembe v družbi nujno, da se nasilje prijavlja in da se pri tem vztraja, moramo predvsem glasno opozoriti, da res ne smemo nikogar obsojati, če nasilja ne prijavi.

Ona je prijavila. Prijavila je, pa so posiljevalci oproščeni. Prijavila je, pa so – kljub temu, da je bila mladoletna – njeno identiteto leakali v javnost. Vsakodnevno mora na ulicah manjšega kraja poslušati vprašanja, ali je bilo to res, ali se je zlagala, ali si je za vse kriva sama?!? Prijavila je, ampak ker je ženska, je v tej družbi manjvredna. Prijavila je, ampak je sodišče presodilo, da pravica ni pomembna.

Solidarnost z Iniciativo proti kulturi posilstva zato izrekamo v Delovnem odboru za feminizem društva Iskra. Z jezo. In razočaranjem. Nad sodiščem, policijo in državo!

“Kriv je tisti, ki posiljuje,
ki to gleda in dovoljuje.
Za posilstvo nisem kriva!
kje je pravica, kje obravnava –
kriva je policija,
krivo je sodišče, kriva je država!”

Deli članek
,