Mnenje KPK na predlog sprememb Zakona o skupnosti študentov


V spodnji datoteki si lahko preberete pozitivno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije na naš predlog sprememb Zakona o skupnosti študentov.

Izpostavljamo:

”V Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) pozdravljamo vključitev opredelitve pravne subjektivitete Študentske organizacije Slovenije v predlog sprememb zakona. V preteklosti smo (tudi pri svojem delu) zasledili, da povzroča ta pravna praznina v zakonu nemalo težav pri opredeljevanju pravnih posledic, ki jih pravna subjektiviteta prinaša v razmerju do drugih zakonskih okvirov (npr. uporaba določb zakona o dostopu do informacij javnega značaja, uporaba specifičnih določb kazenskopravne zakonodaje, določb zakona o javnem naročanju ipd). Določna opredelitev pravne subjektivitete je zato nujna, tako z vidika transparentnosti poslovanja Študentske organizacije Slovenije kot odprave oziroma vsaj zmanjšanja korupcijskih tveganj, ki so posledica omenjene pravne praznine.”

Mnenje KPK na predlog sprememb Zakona o skupnosti študentov

 

Deli članek
,