Naravoslovno-tehniška fakulteta


Interesno področje kulture in založništva

 • zavzemanje za pridobitev skupnega prostora,
 • skupni dogodki, delavnice in razstave, ki bi se izvedle v povezavi z Akademijo za likovno umetnost, Fakulteto za Arhitekturo in Naravoslovno-tehniško fakulteto,
 • skupne strokovne ekskurzije,
 • filmski večeri.

Interesno področje izobraževanja

 • zavzemanje za pridobitev skupnega prostora,
 • realizacija participativnega proračuna,
 • realizacija demokratičnih skupščin,
 • zavzemanje za enakovredno obravnavo študentov in profesorjev pri kršitvah,
 • zavzemanje za demokratizacijo univerze (večja zastopanost študentov v senatu in upravnem odboru, študentski veto v upravnem odboru, zavezujoča študentska mnenja pri habilitaciji),
 • za boljšo pretočnost informacij in transparentnost delovanja je potrebno vzpostaviti ŠOU tablo na čim bolj vidnem mestu, kjer se bodo redno objavljale izključno informacije o delovanju ŠOU (projekti, razpisi, transakcijski izpiski, spremembe aktov,…),
 • za boljšo pretočnost informacij in transparentnost delovanja je potrebno vzpostaviti ŠONTF tablo, kjer se bomo redno objavljale informacije izključno o delu ŠONTF, ki bodo obsegale prihajajoče dogodke in rezultate izvedbe tistih, ki so že pretekli,
 • skupni dogodki, delavnice in razstave ki bi se izvedle v povezavi z Akademijo za likovno umetnost, Fakulteto za Arhitekturo in Naravoslovno-tehniško fakulteto,
 • izobraževanja s kritično presojo do stanja v naši družbi in na univerzi,
 • boljši pretok informacij o delovanju študentskih predstavnikov in delu Študentske organizacije Univerze v Ljubljani,
 • udejanjanje programa tutorstva in mentorstva,
 • baza učne snovi,
 • filmski večeri.

Interesno področje športa in turizma

 • skupne strokovne ekskurzije,
 • organiziranje druženj in skupnih dogodkov,
 • šahovski turnir,
 • športna skupina,
 • potopisna predavanja v režiji naših študentov in profesorjev.

Interesno področje mednarodnega sodelovanja

 • skupne strokovne ekskurzije (povezovanje tudi s tamkajšnimi profesorji in študenti),
 • boj za demokratizacijo univerze (internacionalno povezovanje in izmenjavanje izkušenj).
Deli članek
,