Odziv na afero prodaje diplome študentke UM


Več kot mesec dni je že, odkar je izbruhnila afera s prodajo diplome na Univerzi v Mariboru. Klavdij Logožar, dekan in izredni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) Univerze v Mariboru je leta 2008 brez vednosti študentke za 24.000 evrov v obliki študije prodal vsebino njenega diplomskega dela Družbi za avtoceste v RS (Dars). S tem je kršil avtorske pravice, študentko pa je tudi prikrajšal za zaslužek, ki bi si ga kot de facto avtorica študije zaslužila. Že nekaj dni po objavi v medijih je rektor UM Igor Tičar Logožarja pozval k odstopu, vendar se ta na pozive ni odzval. Izgleda, da se bo situacija razčistila jutri, v sredo, 2. 9. 2015, ko se bo akademski zbor EPF na izredni seji seznanil z Logožarjevimi argumenti. Po statutu UM je to eden od organov, ki lahko rektorju poda predlog za razrešitev dekana, zato je odločilno, kaj bodo na njem odločili visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci fakultete in predstavniki študentov.


Zadnji dogodki z dekanom Logožarjem so še enkrat več izpostavili prakso, ki jo je razkrila afera po razkritju velikanskih postranskih zaslužkov nekaterih univerzitetnih veljakov, zaradi katere je morala odstopiti ministrica za šolstvo Stanka Setnikar Cankar. Gre za zlorabo položaja na javni univerzi za zasebno zaslužkarstvo. Profesorice in profesorji svoj položaj v univerzitetni hierarhiji izkoriščajo za služenje preko različnih razpisov in “sodelovanja s trgom”. V zadnjem primeru pa je zloraba še bolj očitna, saj je Logožar izkoristil svoj nadrejeni položaj in zaslužil na podlagi študentkinega neplačanega dela. V Iskri že dlje časa opozarjamo na problematičnost odtekanja znanja proizvedenega na javnih univerzah in inštitutih preko različnih javno-zasebnih partnerstev, saj ob tem prihaja do razvrednotenja znanja in podrejanja univerze gospodarstvu, poleg tega pa so za z javnimi sredstvi proizvedeno znanje nagrajeni le posamezniki najvišje v univerzititetni hierarhiji, medtem ko mlajši in prekarno zaposleni največkrat životarijo v negotovih socialnih razmerah.

 

Poleg tega je zelo zaskrbljujoča neodzivnost študentskih struktur na UM in še posebej EPF. Do danes se je na afero Logožar odzvala le Študentska organizacija Slovenije, medtem ko Študentska organizacija UM in še posebej študentski svet UM in EPF dejanj Logožarja niso obsodili. To je nesprejemljivo, ker gre za očitno zlorabo razmerja profesor-študent, ki bi jo vsi študenti in njihovi predstavniki morali obsoditi in dekana Logožarja pozvati k odstopu. Nekateri profesorji in študentje Univerze v Mariboru o nas opozorili, da bodo na jutrišnjem akademskem zboru prav predstavniki študentov odločilni, če bo prišlo do glasovanja o predlogu Logožarjeve razrešitve. Predstavnike študentov v Akademskem zboru EPF zato pozivamo, da v primeru glasovanja podprejo razrešitev Logožarja in s tem pokažejo, da študentje po vsej Sloveniji ne bomo trpeli tovrstnih zlorab. Tudi sicer pričakujemo, da se bodo izvoljeni študentski predstavniki v prihodnje hitreje in odločno postavili v bran interesov študentov.

 

Študentska Iskra

 

Deli članek
,