Odziv na imenovanje ministrice Klavdije Markež


V Iskri ne podpiramo imenovanja Klavdije Markež za novo ministrico za izobraževanje, znanost in šport. Videti je, kot da nova ministrica nima konkretnih stališč do številnih pomembnih vprašanj, ki se tičejo izobraževalno-znanstvenega resorja, iz njenega preteklega dela pa je moč pričakovati, da se bo kot ministrica še naprej nagibala k nadaljevanju komercializacije izobraževanja.

Namesto konkretnih stališč do številnih perečih vprašanj na področju znanosti in izobraževanja Markež v prvi vrsti uporablja medlo retoriko o “dialogu”, kar nakazuje, da bo nova ministrica svojo funkcijo opravljala precej “birokratsko” in bo njeno delovanje tako pripomoglo predvsem k ohranjanju statusa quo v izobraževalni politiki in nadaljevanju teženj po novih neoliberalnih reformah.

Na to kaže že dejstvo, da je ministrica nekritično nagnjena k nadaljnji komercializaciji šolstva in njegovega podrejanja ozkim potrebam gospodarstvenikov, hkrati pa ni nastopila proti trenutnemu rebalansu državnega proračuna, ki ne zagotavlja dodatnih sredstev za izobraževanje, v situaciji, ko se visoko šolstvo sooča s problemom prenizkega financiranja, ki spodbuja komercializacijo in druge problematične procese. Lahko se vprašamo, ali bo ministrica brez izkušenj z delom v visokem šolstvu pripravljena ustrezno in odločno ukrepati pri ostalih sistemskih problemih, kot so veliki razkoraki med akademsko elito in akademskimi prekarci na univerzah, pojavi ekscesnih honorarjev in drugih oblik vdora zasebnih interesov v javnem šolstvu, prelivanje javnega denarja v zasebne osnovnošolske in visokošolske zavode ali šolnine za doktorski študij, ki dostopnost visoke izobrazbe pogojujejo z materialnim položajem posameznika.

Parlamentarna opozicija je tudi opozorila, da se ministrica praktično ni oglašala na sestankih parlamentarnega odbora za izobraževanje, kar dodatno potrjuje sum, da bo nova ministrica predvsem pridna izvrševalka istih reform v izobraževanju, ki so v preteklosti že naletele na odpor študentov in izobraževalnih delavcev. Menimo tudi, da za ministrski položaj v Sloveniji obstajajo bolj kompetentni strokovnjaki, ki bolje poznajo aktualno problematiko šolstva, vendar je v tem primeru nad strokovnostjo obveljalo strankarsko kadriranje.

Zato bomo pozorno spremljali delo nove ministrice in se, tako kot do zdaj, kritično odzivali na spremembe v visokem šolstvu, ki ne bodo v interesu študentov in zaposlenih na univerzah.

Iskra

Deli članek
,