Organizacija brez dolgoročne strategije


Revizija računskega sodišča je osvetlila pomanjkljivosti Študentske organizacije Univerze v Ljubljani in nakazala, da ŠOUL dolgoročne strategije nima, finančni načrti pa so pogosto nejasni in odražajo netransparentno porabljanje študentskega denarja. S tem pod vprašaj postavlja tudi zmožnost organizacije za odgovorno porabo sredstev, ki jih prejema iz dajatev od dela študentov.

Na očitke računskega sodišča o pomanjkanju opredelitve ciljev in načrta za njihovo izvedbo, ŠOUL odgovarja, da mora kandidat za predsednika ŠOUL ob kandidaturi predložiti program dela in terminski načrt dela za obdobje svojega mandata. A ta vsebuje le prazne politične zaveze, s katerimi kandidat nabira podporo med študentskimi poslanci, nikakor pa ni strateški dokument z načrtom dela, ki bi presegal obdobje mandata predsednika ŠOUL, torej za obdobje več kot dveh let. Program kandidata tudi ni javno dostopen dokument, kar bi strateški načrt moral biti.

Trenutni predsednik ŠOUL, Klemen Petek, v svoji kandidaturi omenja, da je študentstvo od nekdaj predstavljalo progresiven del populacije, ki nasprotuje status quo, kar je precej ironično, saj ugotovitve revizije kažejo prav na to, da si ŠOUL bolj kot karkoli prizadeva k ohranitvi statusa quo, kjer delujejo nejasno in nemoteno porabljajo študentski denar. Omenja tudi, da se bo ŠOUL boril za prav vsakega študenta, dejansko delovanje organizacije pa bolj kaže na to, da ŠOUL skrbi za manjšinski, privilegiran del študentske populacije, kot obratno.

Pomanjkanje merljivih ciljev v finančnih načrtih onemogoča tudi izvajanje nadzora in ocenjevanje učinkovitosti ŠOUL. V letih, ki jih je pregledovala revizija, je bil le finančni načrt za leto 2021 sprejet v ustreznih časovnih okvirih, medtem ko sta bila finančna načrta za leti 2020 in 2022 sprejeta z zamudo, kar je pomenilo začasno financiranje na podlagi načrta za preteklo leto in omejeno izvajanje dejavnosti. Problematično je tudi to, da se sredstva, pridobljena v času začasnega financiranja lahko porabljajo tudi za dejavnosti, ki jih študentski zbor ni odobril.

Načrtovana sredstva v proračunu za člane družine ŠOUL torej predstavljajo pomemben del načrtovanih odhodkov ŠOUL, vendar ŠOUL v letih, ki jih obravnava revizija ni podajala smernic za pripravo teh načrtov, kar bi lahko omogočalo bolj učinkovito porabo sredstev. Stare prakse ŠOUL so se prenesle v trenutno mandatno obdobje, saj tudi v tem mandatu študentskemu zboru in vsem študentom UL niso predstavili dolgoročne strategije. Revizija tako ponovno razkriva, da gresta očitno ŠOUL in netransparentno delovanje z roko v roki.

Deli članek
,