PATRIARHAT UBIJA: VSAK FEMICID JE PREVEČ!


8. marca 2023 smo Društvo SOS telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo, Zavod TransAkcija in Delovni odbor za feminizem društva Iskra poslale vsem pristojnim ministrstvom in vladi Republike Slovenije izjavo.

Spoštovane_i!

Na 8. marec, dan žensk, ponovno na glas opozarjamo, da je nasilje, ki se izvaja nad ženskami, naš skupni problem. Kot družba smo dolžni zagotavljati pogoje, v katerih bomo nasilje dovolj zgodaj prepoznali in v katerih se bodo ženske počutile dovolj varne in opolnomočene, da bodo o nasilju zmogle spregovoriti. Ko se ženske odločijo za izhod iz nasilja in nasilje tudi prijavijo, jim moramo zagotoviti, da jih bo odziv policije, socialnih delavk in delavcev ter sodišč in tožilstev v največji možni meri zaščitil pred nadaljnjim nasiljem oziroma ga prekinil. Nujno moramo zagotoviti družbeno stanje, kjer ne bodo s strani nikogar več deležne obtožb, da so za nasilje krive same. Ponovna viktimizacija žrtev in minimaliziranje nasilja sta prepogosta in nedopustna odziva na nasilje.

V preteklem letu so slovensko javnost kar dvanajstkrat šokirali okrutni umori žensk. Letos sta se do sedaj zgodila že dva. Tovrstni umori so bili v večini primerov vnaprej napovedani s heteroseksualnim intimnopartnerskim nasiljem. Če nasilje poimenujemo, ga lažje prepoznamo. Če nasilje prepoznamo, ga lahko preprečimo. Zato je pomembno, da umore žensk poimenujemo z izrazom, ki poudarja, da je tovrstno nasilje ospoljeno. Femicidi so namreč umori ali uboji žensk, samo zato ker so ženske. Nasilje nad ženskami ima epidemične razsežnosti, prizadeva pa ženske vseh starostnih skupin v vseh obdobjih življenja ter ženske vseh kultur, ras, spolne usmerjenosti in fizičnih sposobnosti. Nasilna dejanja nad ženskami so praviloma povezana z vprašanjem moči, dominacije, mizoginije oziroma sovraštva do žensk. Vzrok nasilja je patriarhat. […]

Zahtevamo upoštevanje 14. in 15. člena Istanbulske konvencije!

Nasilje nad ženskami jemlje življenja. Dovolj je femicidov! Prepoznajmo nasilje, preprečimo ga in ukrepajmo!

Podpisane:

Društvo SOS telefon

Društvo za nenasilno komunikacijo

Zavod TransAkcija

Delovni odbor za feminizem društva Iskra

Deli članek
,