Podpora protestnemu pismu Zveze glasbenih šol Slovenije


V Iskri izražamo podporo Zvezi glasbenih šol Slovenije (ZGŠS), ki je naslovila pismo na Vlado RS glede varčevalnih ukrepov. V okviru varčevalnih ukrepov se med drugim namerava delno prenesti financiranje glasbenega šolstva z države na starše otrok.

Želeli bi opozoriti na posledice, ki jih imajo takšni rezi v dodatno izobraževanje otrok. S tem, ko obšolske aktivnosti postajajo plačljive, onemogočimo enake možnosti za razvoj in izobrazbo vseh otrok. Starši, ki svojim otrokom že tako komaj priskrbijo osnovne šolske potrebščine, si nikakor ne bodo mogli privoščiti dodatnih stroškov pri izobraževanju svojega otroka. Velik del otrok bo tako, ne glede na izražen glasbeni talent in ne glede na želje, prikrajšan za dodatno izobraževanje na glasbenem področju, s čimer jim bo onemogočen enak razvoj kot vrstnikom iz socialno boljše situiranih družin. Takšno ravnanje le še poglablja družbene neenakosti in povečuje stigmatiziranost otrok in staršev, ki so se ne po svoji krivdi znašli v finančno težki situaciji.

Pozivamo Vlado RS, da nemudoma umakne predlog, ki prelaga breme financiranja prej javne storitve na pleča že tako preobremenjenih družin, in naj poskrbi, da bodo vsi otroci, ne glede na socialni status, imeli enake možnosti pri dodatnih izobraževanjih in obšolskih aktivnostih nasploh.

Iskra

Deli članek
,