PODPORA PROTESTU ZA OBRAMBO METELKOVE


V Iskri se bomo udeležili jutrišnje manifestacije “Protest proti napadu na Metelkovo”, ki se pričenja z zborom na Prešernovem trgu, ob 9.30 uri. Ob tem opozarjamo, da naše podpore ne gre razumeti kot obrambo trenutnega najemnika Celice, niti kot pristajanje na status quo pri sami ureditvi AKC Metelkova mesto. Ta namreč ostaja le kulturna znamenitost Ljubljane, njena avtonomija pa je bila suspendirana že pred časom, ko so se nekatere njene prakse podredile ozkim zasebnim interesom njenih prvotnih uporabnikov in netransparentnemu ter zaprtemu upravljanju z lastnino, ki naj bi ob njeni zasedbi leta 1993 postala skupnostna, danes pa je v mnogih pogledih privatizirana do enake mere kot drugi komercialni, kulturni in zabavni prostori po Ljubljani.

Kljub temu prepoznavamo pomembnost aktivne konsolidacije vseh uporabnikov/ic in obiskovalcev/k AKC Metelkova v izražanju nasprotovanja vdoru zasebnega kapitala v avtonomni prostor. Potencial Metelkove namreč še naprej vidimo v artikulaciji in udejanjanju praks, ki presegajo profitno naravnane kapitalske interese in s tem odpirajo prostor za oblikovanje alternativnih socializacijskih praks v Ljubljani, ki se lahko le tako razvijajo neobremenjeno od profitnega imperativa. Sočasno z bojem proti prodaji Celice mora tako potekati tudi notranji boj za resnično podružbljenje metelkovske infrastrukture ter politizacijo njenih kolektivov in obiskovalcev/k. Naša politična imaginacija mora nujno segati onkraj lažne alternative med različnimi kapitalisti v smer skupnostnega upravljanja prostora in skupnostnega načrtovanja porabe presežnih sredstev za infrastrukturo in delovanje ne zgolj Celice, temveč celotnega območja AKC Metelkova mesto.

Protestno manifestacijo razumemo kot obrambo enega redkih prostorov, kjer različne skupine, kolektivi in organizacije, pa tudi posamezniki in posameznice, iščemo boljše oblike (samo)organiziranja. Prostori, kjer imamo sploh možnost graditi “otoke družbe prihodnosti” so ob splošni krizi predstavniških in izobraževalnih institucij še toliko bolj nepogrešljivi. Ker začetek občinske odprodaje stavb na Metelkovi pomeni tudi ogrožanje delovanja tamkajšnje avtonomne cone, nasprotujemo prodaji Hostla Celica zasebnemu investitorju.

Ob tem gre obrambo Metelkove razumeti tudi kot del širšega razrednega boja, v katerega se vpenja tudi boj za ohranitev še enega avtonomnega prostora – Tovarne ROG. Ta je tarča agresivnega napada oblasti že več kot eno leto, čemur priča tudi sodna obravnava nekaterih njenih uporabnikov, ki bo potekala sočasno s protestom. Ker je argument župana Zorana Jankovića pri njegovih poskusih rušenja Tovarne ravno ta, da alternativna skupnost v Ljubljani že ima Metelkovo, in zato Roga ne potrebuje, je potrebno, da smo pri obrambi Metelkove pozorni tako na to, da ne zapadamo v sektaško drobljenje, kot tudi na to, da vršimo konstantno kritiko praks obeh avtonomnih con, ki se med sabo na nekaterih točkah razlikujejo, na drugih pa so si identične.

Poleg tega je potrebno opozoriti, da vsesplošni napad na družbeno dobro ni skoncentriran zgolj na boj z avtonomnimi prostori. Na udaru so tudi javne institucije, ki služijo širši populaciji Ljubljane. Nedavni takšen primer je načrt ukinitve Zdravstvenega doma za študente na Aškerčevi ulici (ZDŠ), katerega želita MOL in Ministrstvo za zdravje pripojiti k Zdravstvenemu domu Ljubljana (ZDL). Tudi ta postopek zaznamuje popolno nerazumevanje konkretne situacije uporabnikov ZDŠ, globoko netransparentne prakse pri ukinjanju zavoda, ter ignoranca do zgodovine razvoja te institucije. Naj spomnimo, zakaj se je ZDŠ leta 1992 ločil od ZDL. Slednji sredstev, ki jih je za delovanje ZDŠ prejemal iz državnega proračuna, ni namreč nikoli v celoti namenil za zdravje študentov, ampak jih je zadrževal z izgovorom, da vsi študentje niso prebivalci Ljubljane. Vzpostavitev ZDŠ je tako zgodovinska zmaga stroke in ljubljanskega študentstva, za omogočanje kvalitetne in hitre zdravstvene oskrbe za vse študente, ki med študijem bivajo v Ljubljani in so tako geografsko in finančno odrezani od svojega domačega osebnega zdravnika.

V Iskri zato pozivamo vse obiskovalce AKC Metelkova, Tovarne Rog, študentke ter študente, da se pridružijo protestni manifestaciji in tako pripomorejo k obrambi avtonomne cone. A boj se mora tukaj šele začeti. Če želimo ohraniti avtonomne prostore in javne ustanove, moramo zgraditi močnejšo politično skupnost, osnovano na načelih kolektivizma, kritike ter samokritike, in dobro integrirane politične prakse raznovrstnih kolektivov.

Deli članek
,