PODPORA STAVKI DELAVCEV IN DELAVK PODJETJA ERICO VELENJE


V Iskri izrekamo polno podporo stavki, ki jo delavci in delavke podjetja Erico Velenje d.o.o. organizirani/e v sindikat Skei Erico napovedujejo za torek, 29. maja. Stavko organizirajo zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi štirim delavcem/kam, predsedniku sveta delavcev in trem sindikalno aktivnim delavcem/kam, poleg tega pa zahtevajo še zvišanje minimalne plače in ureditev ostalih delovnih pogojev. Spet smo priča zdaj že prevečkrat slišani zgodbi o napadih lastnikov podjetij na sindikalno organizirano delavstvo, sploh ko začnejo opozarjati na slabe delovne pogoje.

Zgodba podjetja Erico Velenje se na prvi pogled zdi učbeniški primer tega, kaj se zgodi, ko se neka institucija, ki naj bi primarno služila javnemu interesu, tržno usmeri. Erico Velenje je nastal leta 1987 na pobudo šestih ekologov zaradi opažanja nevarnosti za okolje, ki jih je prinašal izkop premoga in vedno večje aktivnosti Termoelektrarne Šoštanj. Erico, ki je bil najprej ustanovljen kot zavod, je opravljal raziskave o vplivih na okolje za območje Šaleške doline. Leta 1995 je k ustanoviteljstvu pristopil Inštitut Jožefa Stefana, leta 2007 pa se je zavod Erico preoblikoval v d.o.o., ki je bil v lastništvu treh podjetij (Gorenje, TEŠ, Premogovnik Velenje). Leta 2017 pa je mednarodna korporacija Eurofins odkupila Erico.

Podjetje Erico Velenje naj bi v zadnjem letu zabeležilo 8,5% povišanja dodane vrednosti in za 4,1% povišanje produktivnosti, v istem obdobju pa naj bi se skupni znesek za stroške dela znižal. Ko so sindikalno organizirani delavci/ke začeli/e opozarjati na nepravičnosti v podjetju, so preprosto dobili odpovedi o zaposlitvi. Takšno ravnanje je nedopustno, za dodano vrednost in produktivnost so zaslužni ljudje, ki delajo v podjetju in tako si zaslužijo najmanj dostojno preživetje in urejene delovne pogoje.

Seveda ne gre za posebno zgodbo, varčevanje na ramenih delavcev/k je stalna praksa za poviševanje profitov. Ravno zato je tako pomembno, da je delavstvu omogočeno organiziranje v sindikate, da lahko preprečijo popolno razvrednotenje svojega dela in si zagotovijo to, kar jim pripada za opravljeno delo, pravično plačilo in dostojne pogoje dela. Pri konkretnem primeru podjetja Erico pa je še dodatno zaskrbljujoče, ko vidimo, kako tržni vplivi uničujejo kakovost pomembnega raziskovalnega dela, ki bi moralo služiti javnemu interesu, ne pa ustvarjanju presežkov.

Zato v Iskri podpiramo delavke in delavce, ki bodo v torek, 29. maja, stavkali in pozivamo odgovorne, da ukrepajo!

 

Viri:

https://www.eurofins.si/si/o-podjetju/zgodovina-podjetja/

https://www.vecer.com/zaradi-stirih-odpuscenih-peturna-stavka-v-ericu-6471901

https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174539476

Deli članek
,