Podpora študentom tekstilno-tehnološke fakultete v Zagrebu


Članice in člani študentskega društva Iskra izražamo podporo študentkam in študentom tekstilno-tehnološke fakultete v Zagrebu. V preteklih tednih so namreč sledili toku študentskih uporov, ki se rojevajo na večih fakultetah širom Univerze v Zagrebu.

Študentje in študentke so na samoorganiziranem študentskem plenumu zahtevali odstop dekanje fakultete Sandre Bichof in njenih prodekanov, med njimi tudi prodekanje za finance Edite Vujasinovič. Vodstvu očitajo nelegalno poslovanje ter dobičkonosnost na račun študentov, kar je seveda v nasprotju z javnim in odgovornim delovanjem javne izobraževalne institucije.

Opozorili so na prakse sumljivih vpisov v absolventski staž, ki študente postavi v nedoločen status, kjer ni znano ali so pravno gledano sploh študentje. Nekateri izmed njih so fakulteti morali celo plačati šolnine, te pa v elektronskem sistemu sploh niso bile zabeležene. Prodekanjo za finance obtožujejo dobičkarstva na račun študentov. Njena predavanja naj bi namreč opravilo le 13 odstotkov študentov, ostali pa morajo za vsak dodaten rok plačati. Na tak način naj bi prodekanja polnila fakultetno blagajno, kar je seveda skrajno neprimerno, vredno takojšnje obsodbe in odstopa.   

Študentke in študentje so ob demokratičnem procesu samoorganiziranja naleteli na oster odpor s strani vodstva fakultete. Dekanja jim zaradi varnostnih razlogov ni pustila vstopa na lastno fakulteto, zaradi česar plenuma niso mogli izvesti znotraj fakultetnih prostorov. Posledično so ta demokratični institut bili prisiljeni izvesti kar zunaj na dežju.

Kljub trdovratni ignoranci s strani profesorjev in fakultetnih funkcionarjev, se študentke in študenti ne bodo ustavili. Če ne bo prišlo do odstopa dekanje, bodo zahtevali odstop rektorja Univerze v Zagrebu Damirja Borasa, katerega delovanje je bilo v preteklosti že deležno mnogih kritik. Sestanek sveta fakultete, ki je sklican za v ponedeljek 31. oktobra, bodo študentje in študentke zaradi neupoštevanja predlogov in blokiranje samoorganizacije bojkotirali.

V študentskem društvu Iskra izrekamo absolutno podporo študentkam in študentom tekstilno-tehnološke fakultete in njihovim kolegom in kolegicam z drugih fakultet, pri njihovem boju za kvalitetno javno visoko šolstvo. Boj za kvalitetno in univerzalno dostopno izobraževanje brez korupcije je temeljni demokratični boj vseh sodobnih družb, ki težijo k razvoju, miru in solidarnosti. Konkretni problemi hrvaških študentov in študentk, so le simptomi širše izkoriščevalske družbene ureditve, ki ideološko dominira sodobni svet. Organiziran upor je prvi korak k prevratu te ureditve.

One world one struggle!

 

Deli članek
,