Politika okolja skozi teorijo in prakso


Okoljska vprašanja zaradi svoje kompleksnosti zahtevajo celosten in integralen pristop. Pri samem premišljanju in načrtovanju delovanja, ki bi k okoljskim vprašanjem pristopalo na omenjeni način, se srečujemo z mnogoterimi predstavami in načini delovanja, ki naj bi bili v določenem zgodovinskem momentu najprimernejši. Naj si bodo pristopi teoretski ali praktični, vsak izmed njih deluje po specifični mentalni logiki. Na prvem izmed petih dogodkov, ki jih pripravlja šest organizacij, bomo okoljska vprašanja naslovili iz teoretskega in praktičnega zornega kota ter poskušali pokazati, da omenjeni dualizem ne vzdrži kritičnega teoretskega premisleka. Zanimalo nas bo, kakšne so možnosti za delovanje v prostoru s pestro pluralnostjo predstav, katera/e predstave zavzamejo hegemonsko pozicijo in kje sploh je prostor za tovrstno mišljenje in delovanje.

V prvem delu dogodka bomo spregovorili o raziskovalnem, izobraževalnem, teoretskem in aktivističnem delovanju skupine študentov in organizacij, neformalno združenih v Eko-kolektiv. V tem delu bo debata tekla o študentskih projektih ŠIPK ter PKP, prevodu knjige Politika Zemlje: okoljski diskurzi ter Mednarodni poletni šoli politične ekologije.

V naslednjem delu dogodka bomo predstavili teoretsko konceptualizacijo samega delovanja. Govorili bomo o okoljskih diskurzih, ki vzpostavijo mentalni zemljevid za razumevanje pluralnosti načinov dojemanja in delovanja ter pokažejo, da klasična delitev med teorijo in prakso ne vzdrži kritičnega teoretskega premisleka.

Tretji, sklepni del dogodka, je namenjen prikazu, kako se okoljski diskurzi kažejo v konkretnih življenskih situacijah. Določeni diskurzi zavzamejo hegemonsko pozicijo, določeni so iz javnih debat izključeni oz. javno apriori izključujejo. Ta del dogodka je namenjen tudi pogovoru med vsemi udeleženkami in udeleženci. Tu bo tudi prostor za vsa morebitna vprašanja ter nadaljnjo debato.

Sodelujoči/e:
Taj Zavodnik, član študentskega društva Iskra in Eko-kolektiva,
Maja Bahor, študentka interdisciplinarnega doktorskega študija Varstvo okolja, članica Eko-kolektiva
Andrej Lukšič, profesor na Fakulteti za družbene vede in član Eko-kolektiva
Moderator: Denis Maraž, doktorski študent in član Eko-kolektiva

Kdaj: sreda, 7.11.2018 ob 16.00
Kje: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5 // predavalnica 5

Vljudno vabljeni/e!

Dogodek poteka v sklopu projekta Mednarodna poletna šola politične ekologije. Projekt poteka v soorganizaciji Centra za politično teorijo FDV, Focusa, društva za sonaraven razvoj, študentskega društva Iskra, Inštituta za ekologijo, Inštituta Časopisa za kritiko znanosti, Ministrstva za okolje in prostor ter Eko-kolektiva. Projekt sofinancirata Eko sklad, j. s. in Ministrstvo za okolje in prostor

povezava do Facebook dogodka

povezava do spletne strani Eko kolektiv

Deli članek