Poziv IP za dokumente Študentskega kampusa


V spodnji datoteki lahko preberete odgovor informacijskega pooblaščenca na prošnjo po dostopu informacij javnega značaja enega izmed naših poslancev v študentskem zboru ŠOU. V datoteki je jasno razvidno, da je Študentski kampus pravna oseba javnega prava, ki ne sme pred študenti prikrivati svojih poslov in pogodb.

Izpostavljamo:

”Kot izhaja iz zgoraj navedene odločbe je Socialni inkubator Študentski Kampus – socialno podjetje ustanovljeno s strani Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki je na podlagi več pravnomočnih odločitev IP (potrjenih s strani Upravnega in Vrhovnega sodišča RS), pravna oseba javnega prava.

V skladu z navedenim vas na podlagi petega odstavka 27. člena ZDIJZ pozivamo, da nam nemudoma oziroma najkasneje v roku petih (5) dni od prejema tega poziva pošljete:

Pogodbo o zaposlitvi za Bojana Kureža, ki kot direktor, predstavlja osebo, pooblaščeno za zastopanje zavoda ter dokumente, iz katerih so razvidni pogoji in merila za zaposlitev ali imenovanje na mesto direktorja (npr. sistematizacijo).

Glede oseb: Alen Nikola Rajković, Sebastjan Runovec, Tadej Levičar in Uroš Novak, nam sporočite, ali kateri od navedenih oseb, sodijo med zastopnike oziroma člane organe upravljanja ali organe nadzora. Če sodijo, nam za te osebe posredujte pogodbe o zaposlitvi ter dokumente, iz katerih so razvidni pogoji in merila za zaposlitev ali imenovanje na mesto, ki ga opravljajo (npr. sistematizacijo).”

Študentski kampus poziv za dokumente

 

Deli članek
,