Poziv za posredovanje informacij javnega značaja ŠOU v Ljubljani


Spodaj si lahko preberete poziv informacijskega pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja Iskrinemu poslancu v študentskem zboru ŠOU v Ljubljani Juretu Novaku. V pozivu je jasno razvidno, da kljub upravičeni zahtevi po dostopu do informacij javnega značaja, tej zahtevi s strani ŠOU v Ljubljani ni bilo ugojeno. Naj dejanja govorijo o transparentnem in odprtem delovanju študentske organizacije ter njeni dostopnosti za vse študente_ke, kaj šele za osebe, ki so se aktivirale v njenem ustroju.

”Neposredovanje zahtevanih informacij javnega značaja po pravnomočno končanem pritožbenem postopku pomeni prekršek po tretjem odstavku 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 117/2006 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 odl. US; v nadaljevanju ZDIJZ), ki določa, da se z globo 800 EUR kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa, če v predpisanem roku neupravičeno ne posreduje zahtevane informacije javnega značaja.”

Poziv za posredovanje informacij javnega značaja

 

Deli članek
,