Reševanje študijskega koledarja na Univerzi v Mariboru


Omejitev trajanja pedagoškega procesa je za študente in študentke bistvenega pomena – s strnjenostjo izvedbe je zavarovana kakovost študija. Omejitev je tako pomembna, da odločitev o njej ni prepuščena vodstvom visokošolskih zavodov, pač pa jo 37. člen v Zakonu o visokem šolstvu nedvoumno postavlja na 30 tednov na posamezno študijsko leto. Kljub temu pa na Univerzi v Mariboru (UM) omejitev kršijo že dve zaporedni leti. Pri pripravi predloga študijskega koledarja za študijsko leto 2018/19 je postalo jasno, da se podobna zgodba obeta tudi v prihodnje. Pedagoška dejavnost bo predvidoma raztegnjena čez kar 33 tednov.

Zaradi pomanjkanja nasprotovanja kopičenju kršitev in spornih ravnanj na UM se je Visokošolski sindikat Slovenije že v preteklosti odločil ukrepati, enako tudi tokrat. Zakaj se za pravice študentov in študentk bori sindikat, ki sicer zastopa zaposlene? Kje so predstavniki študentskih stališč? Večletno kršenje zakonodaje na UM je posledica prepleta osebnih interesov s strukturnimi težavami, h konkretni situaciji pa so močno pripomogli različni univerzitetni organi: komisije, kjer so se s pripravo koledarja ukvarjali in mimogrede kršili zakonodajo; Senat UM, ki je nereflektirano potrjeval sporen študijski koledar; univerzitetna pravna služba, ki je dopustila kršenje zakonodaje; navsezadnje Študentski svet UM, ki se je odpovedal svojemu poslanstvu reševanja študentske problematike. Študentka prorektorica, hkrati predsednica Študentskega sveta je izrecno podala svoje soglasje k spornemu koledarju.

V želji, da odgovorni prenehajo s spornim ravnanjem, pozivamo Senat UM, da se odzove skladno s svojo vlogo pri odgovornem vodenju univerze in v celoti zavrne predvideni študijski koledar. V sodelovanju z ostalimi pristojnimi organi naj se sestavi takšen študijski koledar, ki bo ustrezal zakonu. Od študentke prorektorice zahtevamo, da se opredeli proti koledarju in da svoje soglasje umakne – v nasprotnem primeru naj ukrepa Študentski svet UM in upraviči svoj obstoj. Opozoriti je potrebno, da se je pristojno ministrstvo že enoznačno izreklo za brezpogojno spoštovanje omejitve. Kot je pokazala pretekla praksa, se zakona ne da zaobiti kljub ovinkarjenju. Posledice slej ko prej pridejo, v primeru epiloga na sodišču pa bi spet najbolj trpel študijski proces.

 

Poslano v vednost:

  • Senat Univerze v Mariboru
  • Študentski svet Univerze v Mariboru
Deli članek
,