Visoko šolstvo v Srbiji

Stanje visokega šolstva v Srbiji je treba predstaviti s statističnimi podatki o številu državnih in zasebnih univerz, številu študentov, ki se financirajo iz državnega proračuna, in tistih, ki sami financirajo svoj študij, podatki o cenah šolnin, odstotku proračuna, ki je namenjen visokemu šolstvu, drugih stroških, ki so naloženi skoraj na vsakega študenta (o cenah nastanitev v domovih in zasebnih nastanitev, cenah hrane v študentskih menzah, cenah javnega prevoza) itd. Ti podatki so zbrani in morajo biti razumljeni v okviru splošnih gospodarskih razmer v državi ‒ povprečne in minimalne mesečne plače, stopnje brezposelnosti in podobno. Po analizi teh podatkov lahko izpeljemo zaključek, da je izobraževanje v Srbiji na voljo le določenim; da je težnja po večji privatizaciji in komercializaciji močna, z vse višjimi stroški šolnin postane izobraževanje tako izključno pravica bogatih.

Nadaljuj z branjem “Visoko šolstvo v Srbiji”

Studentski Front (Srbija)

Sistem študentskega predstavništva v Srbiji je leta deloval po principu študentskih parlamentov, ki so bili uvedeni leta 2000. Ti so v največji meri neučinkoviti zaradi institucionalnih in zakonskih omejitev ter predvsem zaradi koruptivnosti svojih članov, ki so najpogosteje podmladki meščanskih političnih strank. V letu 2011 se je končno odprlo polje aktivnega in progresivnega študentskega boja s tem, da se je vedno več študentov poistovetilo s takšnim bojem ‒ vzpostavili so se direktno-demokratski študentski zbori in plenumi ter blokade več fakultet beograjske Univerze. Plenumi so se hitro transformirali v skupino nekaj deset delujočih predstavnikov, Studentski front. V letu 2012 so organizirali prvi protest od uvedbe bolonjske reforme in s tem šolnin ‒ protest za brezplačno izobraževanje, ki je prekinil dolgoletno tišino. V marcu leta 2014 so blokirali rektorat beograjske Univerze. To je bila kratka akcija, ki je proizvedla rezultate. V oktobru so imeli vnovične proteste, na katerih se je pokazal prepleten odnos med ‘izvoljenimi študentskimi predstavniki’, organizacijo Studentski front in zborom beograjske Filozofske fakultete. Na enem izmed plenumov te fakultete, ki je bil organiziran po direktno-demokratskem načelu, so se pokazale določene vrzeli: skrita hierarhija, formalizem, dogmatizem in avanturizem. Plenum je bil prevzet s strani nacistično-fašistične študentske skupine ‘’Študentska akcija’’, podmladka skrajne organizacije ‘’Srbska akcija’’, in postal lokacija sodelovanja fašistov.

Mednarodna konferenca o procesih v visokem šolstvu

Pridružite se nam na mednarodni konferenci, ki jo bomo izvedli v petek, 27. marca, na Filozofski fakulteti in Fakulteti za družbene vede. Povabili smo predstavnike študentskih organizacij iz okoliških držav, s katerimi bomo razglabljali o študentskem organiziranju in stanju visokega šolstva v naših državah. Z nami bodo:

Začnemo ob 10.00 uri v Modri sobi na Filozofski fakulteti. Dopoldan bo namenjen predstavitvam predstavnikov gostujočih organizacij o stanju visokega šolstva v njihovih državah. Prvi sklop bo trajal do 11.45, ko bomo naredili petnajst minutni odmor in nadaljevali z drugim sklopom. Ob 13.30 uri bo v istem prostoru predaval še dr. Primož Krašovec, ki bo slišane predstavitve postavil v širši družbeni kontekst.

Po odmoru za kosilo bomo popoldan začeli ob 16.00 uri v predavalnici 21 na Fakulteti za družbene vede. Izvedli bomo diskusijo s predstavniki vseh sodelujočih organizacij o stanju in načinih študentskega organiziranja v njihovih državah in si ogledali video posnetke o organiziranju, ki nam jih bodo poslali kolegi iz Grčije, Nizozemske in Čila.

Upamo, da boste z nami tudi v soboto zvečer, ko se boste lahko z našimi gosti podružili na Iskrinem solidarnostnem žuru, od 20:00 ure dalje v Pritličju.

Časovnica:

Modra soba, FF

 • 10.00 uvod in predstavitve sodelujočih organizacij o stanju visokega šolstva v njihovih državah
 • 11.45 odmor
 • 12.00 nadaljevanje predstavitev
 • 13.30 predavanje dr. Primož Krašovec
 • 14.30 odmor za kosilo

Predavalnica 21, FDV

 • 16.00 – 18.30 diskusija o študentskem in širšem organiziranju v posameznih državah, ogled video posnetkov kolegov iz Grčije, Nizozemske in Čila

Join us at our international conference on Friday, 27th of March, at the Faculty of Arts and Faculty of Social Sciences. We invited representatives of student organizations from surrounding countries, to discuss student organizing and the state of higher education in our countries. Our guests will be:

We start at 10.00 am in the Blue room at the Faculty of Arts. The morning will be devoted to presentations from our representatives on the state of higher education in their countries. The first round will end at 11.45 am, when we will make a fifteen minute break and proceed with the second round. At 13.30 we will hear a lecture from dr. Primož Krašovec, who will put the heard presentations into a wider social context.

After the lunch break we will start the afternoon at 16.00 pm in the lecture room nb21 at the Faculty of Social Sciences. We will host a panel discussion with our guest representatives about the state and dynamics in student organizing in their countries and view videos on organizing from our colleagues in Greece, the Netherlands and Chile.

We also hope to see you on Saturday evening, when you will get a chance to hang out with our guests at our Benefit, starting 20:00 in Pritličje.

Timetable:

Blue room, Faculty of Arts (FF)

 • 10.00 introduction, presentations on the state of higher education in guest countries
 • 11.45 coffee break
 • 12.00 second round of presentations
 • 13.30 lecture by dr. Primož Krašovec
 • 14.30 lunch break

Lecture room 21, Faculty of Social Sciences (FDV)

 • 16.00 – 18.30 panel discussion about the dynamics of student organizing in specific countries, viewing of videos by colleagues in Greece, the Netherlands and Chile