Oznaka: zskus


  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – poslednji branik študentskih funkcionarjev

    Za celovito razumevanje tematike vam svetujemo ogled pojasnil o spremembah Zakona o skupnosti študentov: POVEZAVA.   Študentsko društvo Iskra je 24. marca 2016 pozvalo vse parlamentarne stranke k nujnim dopolnitvam Zakona o skupnosti študentov (Spletna stran Iskre in STA, oboje 24. 3. 2016). Zakon, ki daje pravno podlago za delovanje ŠOS, namreč navkljub mnogim nepravilnostim […]


  • Strnjena pojasnila o predlaganih spremembah Zakona o skupnosti študentov

    Povzetek Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je po sodni praksi Upravnega, Vrhovnega ter Ustavnega sodišča RS pravna oseba javnega prava, zato novela ZSkuS prinaša uzakonitev sodne prakse. ŠOS je financirana iz javnih sredstev (koncesijska dajatev na študentsko delo in določila ZUJF-C), kar so ugotovila vsa zgoraj našteta sodišča. ŠOS je zato potrebno podvreči določilom Zakona o […]