Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – poslednji branik študentskih funkcionarjev


Za celovito razumevanje tematike vam svetujemo ogled pojasnil o spremembah Zakona o skupnosti študentov: POVEZAVA.

 

Študentsko društvo Iskra je 24. marca 2016 pozvalo vse parlamentarne stranke k nujnim dopolnitvam Zakona o skupnosti študentov (Spletna stran Iskre in STA, oboje 24. 3. 2016). Zakon, ki daje pravno podlago za delovanje ŠOS, namreč navkljub mnogim nepravilnostim v delovanju študentskih organizacij ni bil spremenjen že od leta 1994.

Po mesecu dni negotovosti se je na našo pobudo odzvala poslanska skupina Združene levice in popravljen predlog poslala v parlamentarno obravnavo (V ZL za večjo transparentnost delovanja študentskih organizacij, STA, 22. 4. 2016). Od tedaj smo se predstavniki Iskre sestali z vsemi ključnimi deležniki in bili z vseh strani deležni načelne podpore. Zatika se le pri organih, ki so povezani z ali v njih aktivno delujejo nekdanji študentski funkcionarji.

Najbolj kritično v tem trenutku je obnašanje Direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje in šport (MIZŠ), ki želi v kolesju parlamentarne procedure zaustaviti kakršnokoli konstruktivno kritiko netransparentnega ter skorumpiranega delovanja Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). V torek, 28. 6. 2016, nas namreč čaka razprava na Odboru Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino (spletna stran DZ), MIZŠ pa vztrajno trdi, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo zaradi pomanjkanja javne debate.

Včeraj, 20. 6. 2016, so tako na MIZŠ organizirali milo rečeno bizaren posvet med našim društvom, Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) ter predstavniki z različnih Univerz ter NAKVIS-a (vabilo). Povezava do zvočnega zapisa celotnega sestanka je navedena na dnu besedila.

Po mnenju Stojana Sorčana, direktorja Direktorata za visoko šolstvo na MIZŠ, naj bi šlo za prvo izmed mnogih javnih debat, ki jih je potrebno opraviti pred spremembo zakona, ki daje podlago za delovanje študentske organizacije. Sestanek je bil farsa, saj ministrstvo načrtno vsem udeležencem ni poslalo vsega našega gradiva, zaradi česar nihče izmed prisotnih ni želel podati končnega sklepa glede predlagane novele, o kateri naj bi razpravljali. Ministrstvo s tovrstnim načinom delovanja dokazuje, da deluje predvsem v interesu ŠOS in zavlačuje postopek nujnega sprejetja novele, ki bi vsaj zasilno uredila poslovanje ter demokratično delovanje ŠOS.

V društvu Študentska Iskra bi ob tem ostro obsodili sodelovanje med MIZŠ ter študentskimi funkcionarji, ki poganja odvijajočo se tragedijo. Prvič, zahteve ministrstva po javni razpravi smatramo za neutemeljene, saj niti ministrstvo samo ne ve, o čem točno naj bi imeli javno razpravo ter glede tega ni želelo podati pojasnil nam niti ostalim prisotnim na sestanku. Deluje, kot da so na MIZŠ spregledali, da se do danes predstavniki študentskih organizacij niso želeli udeležiti še nobene javne razprave o predlaganih spremembah zakona. Spregledali so tudi naša večletna aktivna prizadevanja v smeri sprememb, ki jih predlagamo z zakonom, v katerih študentskih funkcionarji še nikoli niso pokazali realne želje po sodelovanju. Poudarili bi tudi to, da znotraj študentskega organiziranja pri ključnih odločitvah, denimo omejitvi volitev na ŠOUM ter ŠOUP, nakupu večmilijonske nepremičnine ŠOU ali čečkanju po Študentski ustavi (ŠU-3) s strani ŠOS še nikoli ni prišlo do kakršnekoli javne razprave (še enkrat vabimo k branju pojasnil, v katerih so podrobneje opisane sporne prakse).

Drugič, predlagane spremembe v ničemer ne omejujejo dosedanje politične in poslovodne avtonomije ŠOS, pač pa zgolj odpirajo možnost sodnega pregona pri nenamenskosti porabe javnih sredstev ter transparentne in pravične volitve v predstavniške organe ŠOS. Če politična avtonomija pomeni izključevanje študentov in izigravanje pravil, poslovodna avtonomija pa korupcijo in krajo javnega denarja, potem je takšno ”avtonomijo” treba omejiti.

Tretjič, menimo, da o določenih vprašanjih, kot je denimo ubeseditev javne pravne subjektivitete ŠOS v zakonodaji, javna razprava sploh ni mogoča, saj gre za stvar sodne prakse sodišč, ki so o tem odločila že večkrat na različnih instancah. Naša predstavnika sta vsem udeležencem, zlasti predstavnikom ŠOS ter moderatorju gospodu Stojanu Sorčanu, večkrat poskušala dopovedati, zakaj je novela ZSkuS nujna ter zakaj je potrebno malverzacijam študentskih organizacij nemudoma narediti konec. ŠOS se je na naše argumente odzval zgolj z nizkotnimi osebnimi napadi, ki vsebinsko niso imeli nikakršne zveze s predlogom sprememb zakona. MIZŠ nizkotne ravni debate ni preprečilo in je nevsebinskemu natolcevanju študentskih funkcionarjev celo dalo legitimiteto, saj naj bi izrazilo “potrebo po več javnega dialoga”.

Zaradi vsega naštetega v društvu Iskra menimo, da so tovrstni sestanki v organizaciji MIZŠ namenjeni predvsem legitimizaciji negativnega stališča MIZŠ do predloga novele zakona. Negativno mnenje do novele ZSkuS s strani MIZŠ namreč pomeni, da se državni organ postavlja izrazito na stran organizacije, znane po ponarejanju dokumentov, goljufanju na volitvah ter spornih nepremičninskih aferah. Vse od ustanovitve dalje je v študentskem organiziranju poniknilo že več deset milijonov evrov javnega denarja, kar se očitno gospodu Sorčanu ali komurkoli z MIZŠ ne zdi problematično. Morda pa je za čudno postopanje MIZŠ vendarle moč najti nekakšno pojasnilo: vodja kabineta ministrice Maje Makovec Brenčič je namreč Mitja Urbanc, nekdanji predsednik ŠOS, kar na posamičnem primeru priročno pojasni, zakaj in kako je državni organ postal priložnostna lobistična platforma skorumpirane študentske organizacije.

 

Zvočni posnetek sestanka lahko poslušate na našem YouTube računu https://www.youtube.com/watch?v=b6dHU5k23-8.

Deli članek
,