Vnovičen poziv k ureditvi absolventskega staža študentov_k FF UM


Pred več kot tednom dni smo v Iskri na Univerzo v Mariboru, tamkajšnjo Filozofsko fakulteto, študentska sveta UM in FFUM ter študentsko organizacijo UM naslovili pismo, v katerem smo jih pozvali, naj vsaka od ustanov naredi vse, kar je v njihovi moči, da pomagajo študentki, ki ji napačne informacije iz referata FFUM onemogočajo vpis. Zaenkrat odgovora nobene od organizacij nismo prejeli in kar je še pomembnejše, nobena od njih ni ukrepala in težave razrešila. Sedaj se je na nas obrnilo še pet študentov in študentk te iste fakultete z isto težavo. V referatu, kjer so iskali dodatne informacije, so jim vse leto zagotavljali, da bodo lahko koristili absolventski staž, kar pa se je izkazalo za neresnično. Glede na veliko število študentov in študentk z identičnimi težavami, postaja jasno, da je krivda za to, da bodo, kot izgleda, izgubili status študenta in bodo za dokončanje študija morali plačevati izpite, izključno na strani slabo informiranih uslužbencev in uslužbenk referata. Zato še enkrat in še bolj odločno zahtevamo, da univerza oziroma fakulteta študentom in študentkam omogočijo vpis absolventskega staža, saj (finančno) breme napake referata ne sme pasti na ramena študentov in študentk. K ukrepanju in zaščiti študentov pozivamo tudi oba študentska sveta!

Prilagamo prvo pismo z dne 18. 9. 2015.

Študentska Iskra, sindikat Mladi Plus in Zofijini ljubimci

Deli članek
,