Zakaj je Revizijsko poročilo Študentske organizacije v Ljubljani pomembno za študente?


Računsko sodišče je v reviziji poslovanja in delovanja Študentske organizacije v Ljubljani za obdobje od 1.1.2020 do 30.6.2022 ugotovilo, da je prišlo do številnih kršitev pri zastopanju in zagotavljanju študentskih pravic in interesov. Iz poročila je razvidno, da ŠOUL deluje stihijsko, brez vizije in dolgoročne strategije ter da zastopa parcialne interese ozkega kroga študentstva.

Revizija Računskega sodišča je prvi poseg državnih institucij v delovanje Študentske organizacije v Ljubljani. V postopku revizije si je računsko sodišče zastavilo naslednje osrednje vprašanje: Ali je ŠOUL pri zastopanju interesov in pravic študentov poslovala učinkovito? Da bi prišli do končnega odgovora, so si zastavili tri revizijska podvprašanja:– Ali je ŠOUL ustrezno načrtovala porabo sredstev?

– Ali je ŠOUL sredstva porabila učinkovito?

– Ali je ŠOUL zagotovila ustrezno spremljanje ter nadziranje poslovanja in poročanje?

Na podlagi zastavljenih vprašanj je revizijska komisija ugotovila, da je delovanje  ŠOUL pri zastopanju študentskih interesov in pravic neučinkovito!

V prihajajočih tednih bomo zato z vami delili najbolj problematične in sporne odseke iz revizijskega poročila, ki opisujejo kršitve ŠOUL, ter jih postavili v širši kontekst delovanja ŠOUL. Pokazali bomo, kako vladajoča študentska klika v sodelovanju z direktorjem Andrejem Klasincem in hišnimi birokrati že desetletja obvladuje vse aspekte formalnega študentskega organiziranja, prioritizira svoje zasebne interese, zavira demokratične procese in netransparentno razpolaga s študentskim denarjem.

Študentske organizacije se v največji meri financirajo preko obveznih koncesijskih dajatev od dela študentov in študentk preko študentskih napotnic. Znesek koncesijskih dajatev, ki jih je prejela ŠOUL v letu 2020, je znašal 2.794.016 EUR, v letu 2021 pa 3.229.671 EUR, kar predstavlja kar 90% vseh evidentiranih prihodkov ŠOUL za 2020 in 93% za 2021. Zato imamo vsi študenti in študentke pravico vedeti, zakaj in kako se rabi denar od našega dela.

Pomembno je, da smo vsi študenti in študentke Univerze v Ljubljani seznanjeni o trenutnem in preteklem poslovanju in delovanju Študentske organizacije v Ljubljani. Naj vemo, kam in zakaj se izteka denar, ki ga ŠOUL prejema od vseh študentov-proletarcev. Študentska organizacija bi v prvi vrsti morala biti najglasnejši zagovornik študentskih interesov in pravic. Na žalost pa se večino časa nahaja v opoziciji do naprednih študentskih idej in iniciativ, ker te ogrožajo njeno apolitično in podjetniško delovanje, in delovanja le v interesu funkcionarske manjšine.

Deli članek
,