ZAKAJ OSTRO NASPROTUJEMO UKINITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE?


Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ZD za študente) na Aškerčevi cesti 4 tako slovenskim kot tudi tujim študentom in študentkam na izmenjavi nudi celostno zdravstveno oskrbo, od osebnega zdravnika/ce, zobozdravnika/ce do ginekologa/inje, psihologa/inje in psihiatra/inje. Tako je ob zdravstvenih težavah zdravniška oskrba blizu – v Ljubljani, v kraju izobraževanja študentov/k, katerim posledično ni treba hoditi k osebnim zdravnikom/cam, ki so locirani v krajih stalnega prebivališča. Prav tako ZD za študente vsem fakultetam omogoča redne sistematske preglede in izvaja obvezna cepljenja. V letošnjem letu (do 31. 8.) je tako sistematski pregled opravilo več kot devet tisoč študentov/k, v celoti pa je ZD zabeležil več kot 90 tisoč obiskov. Če upoštevamo, da je v Ljubljani nekaj več kot 40 tisoč študirajočih glav, potem lahko glede na obisk rečemo, da ZD za študente/ke zagotovo služi svojemu namenu.

Pa vendar – očitno sta ministrstvo za zdravje, ki je ustanovitelj ZD za študente, in Mestna občina Ljubljana drugačnega mnenja. Po naših informacijah in po poročanju nekaterih medijev želita ZD za študente ukiniti, do sprememb pa je prišlo tudi na zakonski ravni. Državni zbor je namreč 19. septembra sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), znotraj katerega so s 6. členom izbrisali drugi odstavek in spremenili tretji odstavek 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki sta zakonsko omogočala obstoj ZD za študente in do sedaj zagotavljala organizirano zdravstveno oskrbo študentov/k. Drugi odstavek 9. člena so tako nadomestili z besedilom, ki zdravstveno oskrbo nalaga ostalim zdravstvenim domovom v krajih, kjer prebiva večje število študentov/k, vendar jih k temu ne obvezuje. “Na območju, kjer študenti obiskujejo visokošolske zavode, lahko zdravstveni dom izvaja tudi zdravstveno varstvo za študente … “ se glasi nova formulacija drugega odstavka (poudarek dodan).

V uradni obrazložitvi so jasno napisali, da se s tem spreminja institucionalna ureditev zagotavljanja zdravstvenega varstva za študente. “V večini krajev je že zdaj zdravstveno varstvo študentov organizirano kot dejavnost znotraj posameznega zdravstvenega doma, in ne kot posebna enota. S tem se študentom poveča dostopnost do zdravstvenega varstva, saj lahko pridejo do zdravstvenega varstva v vseh enotah zdravstvenega doma in izbirajo med večjim številom zdravnikov. Izjema je Zdravstveni dom za študente v Ljubljani, ki je organiziran kot samostojni zavod.”

Na Mestni občini Ljubljana so za Dnevnik povedali, da bo stavba tudi v primeru pripojitve ZD za študente k Zdravstvenemu domu Ljubljana še naprej služila zdravstvenemu domu. A temu težko verjamemo, saj smo po zanesljivih, a neuradnih informacijah izvedeli, da je Ministrstvo za zdravje že naročilo cenilce za stavbo. Poleg tega pa MOL že od leta 2010 v svojem prostorskem načrtu dopušča možnost odstranitve stavbe zdravstvenega doma za študente z namenom vzpostavitve povezave med Rimsko in Aškerčevo cesto. Glede na sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bil 17. novembra že objavljen v Uradnem listu, dobita ministrstvo za zdravje in MOL po tridesetih dneh, ko začne veljati, zeleno luč, da z ZD-jem za študente naredita, kar hočeta.

Tako študenti/ke kot tudi zaposleni/e v ZD za študente o tej spremembi do pred kratkim nismo bili obveščeni. Poleg tega sprememba 9. člena ni bila vključena v javno razpravo, kar je očitno osnovni način delovanja te vlade. Na tem mestu zato ne moremo mimo vprašanja, kateri drugi členi in amandmaji so bili sprejeti ali pa preprosto izbrisani na takšen način in kje bo izbruhnilo prihodnjič. Komaj prejšnji mesec smo podobno izkušnjo doživeli z ministrstvom za izobraževanje, ki je prav tako, mimo javne razprave, nekaj sto rednim študentom odvzelo pravice, vezane na študentski status, med njimi tudi do zdravstvenega zavarovanja. Mesec kasneje pa izvemo, da ministrstvo za zdravje pravzaprav počne podobno ter zopet udarja po študentih in njihovi pravici do zdravstvene oskrbe.

Zato na tem mestu pozivamo tako ministrstvo za zdravje kot tudi Mestno občino Ljubljana, da spregovorijo in javnosti jasno predstavijo svoje argumente, ki govorijo v prid ukinitvi ZD za študente. Prav tako naj jasno predstavijo razloge, zaradi katerih so svoje načrte skrili pred (študentsko) javnostjo. Zahtevamo še, da natančno predstavijo, kakšna je njihova alternativa temu ZD in kako bodo zagotovili, da študenti/ke ne bomo prikrajšani za zdravstveno oskrbo v kraju, kjer študiramo. V študentskem društvu Iskra namreč za takšen ukrep ter takšno netransparentno in nedemokratično delovanje ne najdemo niti enega dobrega razloga.

Zakaj torej nasprotujemo ukinitvi ZD za študente in kakšne so po našem posledice tega ukrepa?

  1. Ukinitev ZD za študente je sporna zaradi okrnitve zagotavljanja zanesljive in celostne zdravstvene oskrbe študentov/k. ZD za študente namreč tako slovenskim kot tudi tujim študentom/kam na izmenjavi nudi celostno zdravstveno oskrbo, od osebnega zdravnika/ce, zobozdravnika/ce do ginekologa/inje, psihologa/inje in psihiatra/inje. Ponuja tudi zdravniško oskrbo nenadno obolelim in poškodovanim študentom/kam, ki v Ljubljani nimajo izbranega osebnega zdravnika. Poleg tega pa študentom/kam omogoča hitro izbiro osebnega zdravnika. V spremembah zakona sicer piše, da ostali zdravstveni domovi oziroma ambulante sicer lahko sprejemajo tudi študente, vendar je to odvisno od posameznega zdravnika in števila mest, ki ga ponuja za sprejem novih pacientov.
  2. Ukinitev ZD za študente zmanjšuje dostopnost celostne zdravstvene oskrbe in podaljušuje čakalne vrste. Študentje bodo imeli dve možnosti – ali si bodo morali osebnega zdravnika poiskati v drugem zdravstvenemiu domu v Ljubljani ali pa v kraju stalnega prebivališča. Prva možnost dodatno obremeni že tako ali tako obremenjene zdravstvene domove v Ljubljani in s tem podaljšuje čakalne vrste. Druga možnost pa zmanjšuje hitro dostopanje do zdravstvene oskrbe, saj so za večino študentov lokalni zdravniki precej oddaljeni.
  3. Ukinitev ZD za študente bo vplivala tudi na obvezne sistematske preglede študentov/k, saj ta trenutno omogoča idealne pogoje za izvajanje le teh – za to je polno opremljen in se nahaja blizu večine fakultet. V letu 2017 je ZD za študente na primer opravil nekaj več kot devet tisoč sistematskih pregledov. Sprašujemo se, kje bodo študentje opravljali sistematske preglede, ki so po Zakonu o visokemu šolstvu obvezni. Prestavitev slednjih na ostale zdravstvene domove po Ljubljani bi namreč za njihove zdravstvene delavce prav tako pomenila še večjo obremenitev.
  4. Ukinitev ZD za študente v negotov položaj postavlja tam zaposlene zdravstvene delavce/ke.

Dovolj imamo samovolje ministrstev ter MOL in njihovih ukrepov, ki iz leta v leto krčijo pravice študentov/k, ter omejujejo dostopnost študija in otežujejo življenjske situacije študirajočih. Zato zahtevamo:

  1. ZD za študente naj se ohrani na sedanji lokaciji, ali pa naj se zanj najde nove primerne prostore, kjer bodo lahko še naprej kontinuirano in celostno skrbeli za zdravstveno nego študentov/k.
  2. Ministrstva naj nemudoma prenehajo z netransparentnim in nedemokratičnim odločanjem ter sprejemanjem ukrepov, ki so v nasprotju s potrebami in željami prebivalstva.
  3. Ministrstva naj nemudoma prenehajo s krčenjem študentskih pravic in oteževanjem življenjskih situacij študirajočih, saj gre konec koncev to v škodo celotne družbe.

Za zaključek naj poudarimo, da pozdravljamo napovedane ukrepe uradnih študentskih organizacij (zbiranje podpisov, protest) ter pozivamo k skupnemu nastopu zoper namere MZ in MOL.

Deli članek
,