Zavodi in stalne dejavnosti


ŠOU je skozi svojo zgodovino ustanovila več zavodov in stalnih dejavnosti. Zavodi so samostojne inštitucije, ki so od ŠOU bolj ali manj neodvisne. Njihova vez s ŠOU so predvsem delno financiranje iz proračuna ŠOU in mesta v svetu zavoda, ki pripadajo predstavnikom ŠOU. Dejavnost zavodov in stalnih dejavnosti je, mogoče ravno zaradi večje avtonomije oz. manjše občutljivosti na študentsko politiko, v mnogih primerih veliko bolj kakovostna od delovanja same ŠOU. S povečanjem sredstev in konstruktivnim sodelovanjem bomo spodbujali tiste zavode in stalne dejavnosti, za katere menimo, da delujejo v občem interesu in progresivno prispevajo k izboljševanju položaja mladih. Najboljši primeri tega so Radio študent, Tribuna, Študentska svetovalnica in Študentski tolar. Pri zavodih in stalnih dejavnostih, ki so bili v preteklosti plen različnih študentskih frakcij in so jih te oblikovale v svoje zasebne interese, bo potrebnega nekaj dela, da se jih usmeri v delovanje v občo korist.

Deli članek
,