Odziv na lažne navedbe v članku revije Reporter


Odzivamo se na neresnične navedbe novinarke Reporterja Biserke Karneža Cerjak, ki jih je glede našega društva zapisala v članku naslovljenem “Urjenje študentske revolucionarne Iskre” v 42. številki 7. letnika revije Reporter, na 12. strani.

Zelo prozorno je, da takšne lažne obtožbe, ki očitno nimajo nobenega drugega namena kot diskreditacijo društva Iskra med študenti, prihajajo en dan pred pričetkom študentskih volitev za Študentski zbor ŠOU v Ljubljani. Gre za smešen članek, na katerega odgovarjamo predvsem zato, da uredimo morebitno zmedo, ki bi lahko nastala z objavo takšnega članka, polnega neresničnih navedb.

1. POGAJANJA: Kar se tiče vabila na pogajanja glede visokošolske politike, nismo dobili še nobenega povabila. Bi ga pa seveda bili veseli, glede na svoje dozdajšnje delovanje pa tudi pričakujemo, da nas bo takšna vlada, ki želi širok socialni dialog, v ta pogajanja vključila. Nikakor pa ne pričakujemo, da bomo edini pogajalci iz študentskih vrst.

2. POVEZAVE S SINDIKATI: Jaša Lategano je res sin Branimirja Štruklja in res trenutno zaseda mesto predsednika društva, gotovo pa ni ideološki vodja, karkoli to že pomeni. Prav tako njegove sorodstvene povezave nimajo nobenega pomena – odločitve v Iskri sprejemamo namreč demokratično, na odprtih sejah sveta društva ali odprtih sejah delovnih odborov, ponavadi soglasno ali z veliko večino.
Res smo v preteklosti sodelovali s sindikati in to zelo javno. Le s široko fronto tako sindikalnih central kot drugih manjših sindikatov in ostalo civilno družbo smo uspeli ustaviti sprejem predloga Zakona o visokem šolstvu. Zaradi te skupne akcije, slovenske univerze danes ne smejo zaračunavati šolnin na rednem študiju. Poleg tega pa ne razumemo, zakaj bi naj bilo sodelovanje s sindikati problematično, saj je v boju proti razgradnji javnih storitev in socialne države, v kolikor želimo, da je le-ta uspešen, potrebno tvoriti čim močnejše koalicije z drugimi gibanji in skupinami, ki zagovarjajo podobna stališča.

3. MIHA KORDIŠ IN ZDRUŽENA LEVICA: Miha Kordiš v Iskri ni aktiven že od marca 2013. Kolikor nam je znano iz njegovih nastopov v Državnem zboru, nas pri našem delovanju še vedno podpira, nikakor pa nismo zaradi tega podmladek Združene levice. Prej nasprotno – površno novinarko naj obvestimo, da je Združena levica po nastanku mlajša od Iskre. Kordiš tudi ni ustanovitelj Iskre, saj je bila Iskra ustanovljena na kongresu septembra 2012, kjer je sodelovalo več deset ustanovnih članov.

4. Brilijantno nesmiseln je del glede kampanj PROTI spremembam v študentski politiki, kakršne naj bi po navedbah novinarke Reporterja bile naše kampanje. Vsem, ki nas spremljate, je namreč kristalno jasno, da smo dejansko skoraj edini, ki se zavzevamo ZA spremembe v študentski politiki, v okviru teh prizadevanj pa smo sklicali tudi referendum o novem statutu ŠOU v Ljubljani, na katerem je v enem dnevu glasovalo rekordnih 6000 šudentov, ki so naš predlog podprli s 95% ZA.

5. FINANCIRANJE DRUŠTVA: Za propagiranje našega boja proti kapitalu in korupciji, kot ga zelo posrečeno imenuje novinarka Reporterja, nikakor ne uporabljamo nobenih dragih medijskih sredstev. Ves naš propagandni material, kot so tiskovine, spletna stran in videi ter vsi vsebinski prispevki, analize in odzivi, so plod dela naših članic in članov. Med člani Iskre so grafični oblikovalci, animatorji, lektorji, programerji … Uspeh Iskre je ravno v tem, da smo uspeli združiti široko paleto različnih študentov, kar se javnosti najbolje pokaže ravno v naših kampanjah. Vsi naši aktivisti so prostovoljci, tiskovine pa tiskamo v tiskarnah, ki nam ponudijo najnižjo ceno. Ker vprašanje o financiranju našega društva že nekaj časa visi v zraku, naj povemo, da se financiramo iz naslednjih virov: 1) redne članarine članstva, 2) prostovoljne članarine članstva (ki jih je članstvo po svojih zmožnostih doniralo predvsem med kampanjo proti ZViS), 3) del sejnin naših poslank in poslancev – od polovice do treh četrtin zneska sejnin naši poslanci donirajo v društveno blagajno, 4) iz proračuna naše poslanske skupine v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani, ki ga od ŠOU dobijo vse poslanske skupine in 5) iz raznoraznih manjših donacij, predvsem posameznikov, ki podpirajo naše delo. Hkrati smo za prvo kampanjo za volitve v Študentski zbor ŠOU v Ljubljani edini uveljavljali povračilo stroškov kampanje, ker preprosto nimamo sredstev, da bi lahko takšno povračilo ignorirali, kot to počnejo naši konkurenti na ŠOU. Nas namreč ne financirajo uvozniki alkoholnih pijač.
Naš proračun je sicer izjemno nizek. Niti približno si ne moremo privoščiti najema znane popularne skupine na svoji zabavi, kot si to lahko privoščijo naši konkurenti iz ŠOU v Ljubljani. Če pa z “dragimi medijskimi sredstvi” novinarka Reporterja misli našo prezenco v medijih, je to žalitev za vse novinarke in novinarje, ki so očitno ocenili, da je naše delovanje vredno javne pozornosti, obenem pa tudi kaže, kako avtorica Biserka Karneža Cerjak dojema in opravlja svoje delo.

6. FMF PIKNIK IN RAZDELJEVANJE MAJIC: V članku se je pojavila tudi zavajajoča navedba, da je Iskra s prodajo majic na FMF služila denar in da primer preiskuje policija ter inšpektorati. Ta navedba je zavajajoča na praktično vseh delih:
a) Novinarka Reporterja ni navedla, da citira obtožnico, ki je v v navedenih obtožbah padla tako na Senatu ŠOU v Ljubljani kot tudi na Razsodišču ŠOU v Ljubljani.

Ugotovitev razsodišča ŠOU v Ljubljani (celotna razsodba je dosegljiva s klikom)
Ugotovitev razsodišča ŠOU v Ljubljani (celotna razsodba je dosegljiva s klikom)

b) Denar za majice ni bil pridobljen od ŠOS (Študentske organizacije Slovenije) ampak od ŠOFMF (Študentske organizacije Univerze v Ljubljani na Fakulteti za matematiko in fiziko). Novinarka Reporterja je površna skozi cel članek, tukaj pa se njena površnost še posebej opazi, saj gre za izjemno lahko preverljive informacije. Preverjanje navedb očitno ni v interesu revije Reporter.
c) Organizatorja piknika sta bila Študentski svet FMF in Študentska oragnizacija FMF in ne Iskra, kot narobe navaja Reporter. Organizacija se je izvedla v skladu s sklepom Skupščine študenov FMF na seji, kjer se je participatorno (se pravi direktno demokratično) sprejemal študentski proračun na FMF.
č) Funkcionar na ŠOFMF je, v skladu s sklepom participatornega proračuna na FMF, majice doniral Študentskemu svetu, ki je organiziral zabavo. Študentje so nato ob prostovoljni donaciji dobili majico, ki je tako bila darilo ŠOU v Ljubljani.
d) “Mafijski piknik” ima dolgoletno tradicijo in je vselej bil organiziran s strani študentov, tudi ko ga Študentska organizacija ni finančno podpirala, ker razdeljevanje sredstev ni potekalo demokratično.
e) Piknik je bil v celoti organiziran neprofitno, kar pomeni, da se je ves denar porabil za hrano in pijačo za udeležence, najem prostora in druge opreme ter, kot navaja Reporter, tematske majice, ki se jih je razdelilo med udeležence in predstavljajo del tradicije na fakulteti. Na pikniku se ni ustvarilo presežka dohodkov nad izdatki, delo vseh, ki so pri organizaciji dogodka pomagali, pa je bilo nagrajeno le z brezplačno udeležbo na pikniku.
f) Navedbe Reporterja v zvezi z drugimi postopki okoli piknika so lažne, ali pa nam popolnoma neznane.
g) Za konec naj izpostavimo še, da se vsi naši lokalni predstavniki odpovedujejo sejninam v prid skupnim projektom fakultete.

7. ŠPORTNO MOTIVACIJSKI TABOR: Kar pa se tiče omembe našega športno-motivacijskega tabora, ki smo ga dve leti zaporedoma organizirali na Kovku nad Ajdovščino, pa naj povemo le, da gre za javen dogodek, odprt vsem študentkam, študentom in ostalim, ki bi se želeli družiti z našim kolektivom, obe leti pa so se ga udeležili tudi nečlani Iskre. Gre za sproščen družabni dogodek, kjer za udeležence organiziramo različne aktivnosti, od hoje v hribe do orientacijskih pohodov, plezanja in tudi airsofta. Obtožba, da se z enkrat letno organizacijo airsofta vojaško urimo, je smešna. Vendarle gre pri takšni vrsti športa za popularno aktivnost, ki ne samo, da je zelo razširjena po Sloveniji (pri nas obstaja namreč več kot 10 airsoft klubov in še več paintball klubov), ampak jo vse večkrat za športne dneve organizirajo tudi v srednjih šolah. Te smešne obtožbe o vojaškem urjenju pokažejo kako zelo si nekdo zopet želi očrniti Iskro tik pred študentskimi volitvami (ki potekajo v torek in sredo) in kako za lase privlečene so obtožbe.

Deli članek