Smo študentje in NE klienti


* Smo študentje in NE klienti *
Svetovni teden akcije – od 17. do 22. novembra 2014
in Iskrina javna tribuna na Filozofski fakulteti (četrtek ob 18.00)

Pozivamo na Mednarodni dan akcije za prevzem izobraževanja (v svoje roke). International Student Movement (Mednarodno študentsko gibanje, kratica ISM) je spletna platforma, ki združuje številne posameznike in skupine z različnih koncev sveta. Skupina študentov ISM se je povezala na sestankih prek spletnega klepeta in se odločila za poziv k usklajenemu delovanju po vsem svetu. ZDRUŽILI se bomo v solidarnosti, kajti ne glede na to, kje živimo, smo vsi vpleteni v isti boj proti profitno naravnanim interesom in njihovemu prevzemanju izobraževalnega sistema. Krčenje sredstev, iskanje zunanjih izvajalcev, zapiranje šol, dvigovanje življenjskih stroškov in šolnin so nekateri izmed ukrepov, ki so povezani z vse večjo komercializacijo in privatizacijo izobraževanja. Mednarodno združevanje je naš odgovor za premagovanje teh ovir – borimo se za emancipatorno izobraževanje za vse.

V okviru svetovnega tedna akcije na Filozofski fakulteti v četrtek ob 18.00 organiziramo javno tribuno, na kateri bomo govorili o komercializaciji in privatizaciji visokega šolstva doma in po svetu, o posledicah, bojih proti tem trendom v Sloveniji in v tujini, možnih rešitvah in nujnosti mednarodnega povezovanja: https://www.facebook.com/events/1494412870837074/.

Študentje se po celem svetu utapljamo v dolgovih. Te dolgove, ki se jih skuša opravičiti z individualističnim pojmovanjem “investiranja v lastno prihodnost”, bomo morali odplačati s prodajo naše delovne sile. Vse večji pritisk k tekmovalnosti in izkazovanju je presegel vse meje; omejitve dostopnosti izobraževanja so postale plenilske in se jim je treba upreti! Dostop do izobraževanja bi moral biti enakopraven in zagovotovljen vsem, ne glede na njihov socialno-ekonomski status.

Logika trga od posameznika zahteva konkurenčnost, dobički pa imajo prednost pred razvojem sposobnosti za kritično mišljenje. Oboje temelji na potrošnikih, poceni delovni sili in “soglasjem vladanega” – posamezniki ne upravljajo s svojimi življenji. To ni zgolj študentsko vprašanje, vpliva na vse in vsakogar! Sedanje okoliščine nam preprečujejo, da bi pridobili izobrazbo in vključujoče okolje, v katerem so posamezniki stimulirani za razvoj kritičnega mišljenja. Ravno nasprotno – sedanji izobraževalni sistem nas uči samo o stvareh, ki so v skladu s kapitalistično paradigmo.

Posledica tega je, da izobraževalni sistem v glavnem sestoji iz tovarn znanja, ki se trudijo reproducirati logiko trga z vsemi posledicami. To pelje k poblagovljenju znanja, prekarizaciji in prevzemanju potrošniške miselnosti s strani študentov.

Vsi se borimo proti simptomom trenutno prevladujočega ekonomskega sistema. Presegli ga bomo lahko le s skupnimi napori.

Vzemimo izobraževanje (v svoje roke) po vsem svetu.
#1world1struggle

Deli članek