V ISKRI NASPROTUJEMO PRIPOJITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE K ZDRAVSTVENEMU DOMU LJUBLJANA


V sredo, 29. novembra,  smo se glede morebitne ukinitve Zdravstvenega doma za študente (ZDŠ) tudi v Iskri udeležili sestanka z županom Zoranom Jankovićem na Mestni občini Ljubljana (MOL). Skupaj s predstavniki ŠOU, ŠOS in ZDŠ smo zahtevali pojasnila glede potencialne ukinitve ZDŠ-ja.

Janković nam je sicer zagotovil, da so na MOL proti ukinitvi ZDŠ-ja. Dodal je še, da ne gre niti za ukinitev, niti za rušenje stavbe, ampak za potencialno pripojitev ZDŠ-ja Zdravstvenemu domu Ljubljana (ZDL). Vso odgovornost je preložil na Ministrstvo za zdravje (MZ) in dejal, da bodo njihovo morebitno odločitev o pripojitvi ZDŠ-ja k ZDL-ju spoštovali, za študente in študentke pa se v tem primeru naj ne bi nič spremenilo. Še več, obljubil je prenovo stavbe in več sredstev za zdravstveno oskrbo.

Vse bi bilo lepo in prav, če bi se MOL držala zgoraj povedanega. Vendar menimo, da bi se bilo naivno zanašati zgolj na županova ustna zagotovila. Spremenjen 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti namreč ne omogoča več obstoja ZDŠ-ja kot samostojnega zavoda, ki zagotavlja organizirano in celostno zdravstveno oskrbo študentov/k, ampak slednjo nalaga ostalim zdravstvenim domovom. “Na območju, kjer študenti obiskujejo visokošolske zavode, lahko zdravstveni dom izvaja tudi zdravstveno varstvo za študente … “ se glasi nova formulacija drugega odstavka 9. člena (poudarek dodan).

Tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc trdi, da se v primeru pripojitve ZDŠ-ja k ZDL-ju za študente ne bo nič spremenilo, a pozablja, da tega Zakon o zdravstveni dejavnosti ne zagotavlja, ampak dopušča, da ZDŠ v obstoječi obliki v prihodnosti ukinejo. Slednje bi najverjetneje pomenilo  razporeditev študentov in študentk po vseh zdravstvenih domovih, s čimer bi le te samo še dodatno obremenili in podaljšali čakalne vrste, študentje pa bi zaradi preobremenjenosti zdravnikov in zdravnic težje dobili splošnega zdravnika in zobozdravnika, kaj šele psihologa in ginekologa. (Za več informacij o tem, klik tukaj). Podobno menijo tudi v Zdravniški zbornici, saj so prav tako mnenja, da bi s tem podaljšali čakalne dobe.

Če povzamemo, v resnici ne gre za boljšo ali slabšo ekonomiko poslovanja, kot želi problem predstaviti župan Janković, gre za zagotovitev osnovne avtonomije delovanja za ZDŠ in možnost služenja prvotnemu namenu. Ne bomo nasedli praznim obljubam predstavnikov MOL in MZ po enako kvalitetnih (ali celo še boljših!) storitvah – iz izkušenj lahko ocenimo, da njihova dosedanja dejanja od skritih amandmajev naprej zasledujejo povsem drugačne cilje.

Naslednji teden se bomo tudi v študentskem društvu Iskra sestali z ministrico za zdravje, kjer bomo zahtevali, da na Ministrstvu za zdravje opustijo idejo o pripojitvi ZDŠ-ja k ZDL-ju in ZDŠ ohranijo kot samostojen zavod. Poleg tega zahtevamo, da svoja sredstva namenijo v prenovo stavbe in zdravstvene opreme, ki bo študentom/kam še naprej zagotavljala celostno zdravstveno oskrbo. Zaradi večje potrebe študentov/k predlagamo tudi, da v ZDŠ-ju razširijo program in zaposlijo predvsem dodatne ginekologe/inje, psihologe/inje in psihiatre/inje. Ker menimo, da pripojitev ZDŠ-ja k ZDL-ju ne bo rešila ničesar in bo kvečjemu dodatno obremenila že tako ali tako obremenjene zdravstvene domove po Ljubljani, zahtevamo ponovno zakonsko spremembo 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo Ministrstvo za zdravje obvezala k temu, da ZDŠ ohranijo v obstoječi obliki – kot samostojen zavod.

Na drugi strani pa naj se MOL raje ukvarja z zaposlitvijo novih zdravstvenih delavcev/k in gradnjo novega javnega zdravstvenega doma, ki bi odprl nova delovna mestna in na ta način s krajšimi čakalnimi vrstami razbremenil dosedanje zdravstvene domove. Le na ta način bodo pripomogli k dostopenejšemu in bolj učinkovitemu javnemu zdravstvu, k čemur pa pripojitev ZDŠ-ja k ZDL-ju ne bo nikakor pripomogla.

Deli članek
,