Oznaka: internacionala


 • Iskra (Slovenija)

  Iskra je progresivna mladinska organizacija, osredotočena na odpravljanje sistemskih problemov, s katerimi se mladi soočamo v kapitalizmu. Aktivni smo v boju proti krčenju obsega in nižanju kakovosti javnega izobraževanja, odpravljanju študentskih in delavskih pravic, prekarizaciji, posegamo tudi na področje feminizma in okoljevarstva ter se zavzemamo za korenito izboljšanje političnega zastopstva vseh, ki študirajo, bodo študirali […]


 • Visoko šolstvo v Srbiji

  Stanje visokega šolstva v Srbiji je treba predstaviti s statističnimi podatki o številu državnih in zasebnih univerz, številu študentov, ki se financirajo iz državnega proračuna, in tistih, ki sami financirajo svoj študij, podatki o cenah šolnin, odstotku proračuna, ki je namenjen visokemu šolstvu, drugih stroških, ki so naloženi skoraj na vsakega študenta (o cenah nastanitev […]


 • Studentski Front (Srbija)

  Sistem študentskega predstavništva v Srbiji je leta deloval po principu študentskih parlamentov, ki so bili uvedeni leta 2000. Ti so v največji meri neučinkoviti zaradi institucionalnih in zakonskih omejitev ter predvsem zaradi koruptivnosti svojih članov, ki so najpogosteje podmladki meščanskih političnih strank. V letu 2011 se je končno odprlo polje aktivnega in progresivnega študentskega boja […]


 • Visoko šolstvo v Makedoniji

  PROBLEMI Z ZAKONOM O VISOKEM ŠOLSTVU Makedonski zakon o visokem šolstvu je bil v več različicah v zadnjih sedmih letih sprejet tolikokrat, da so si glavne točke med sabo kontradiktorne; s tem je praktično neuporaben in ne omogoča izboljšanja. Zadnji amandmaji, ki so bili dodani k zakonu 14. januarja letos, so bili zadnja kaplja čez […]


 • Studentski Plenum (Makedonija)

  Plenum je specifična forma odločanja, ki sledi načelu direktne demokracije, kar pomeni, da imajo vsi vključeni možnost besede, ki bo vplivala na končno odločitev. Kar se tiče načina organiziranja, deluje Studentski plenum tako, da sklicuje sestanke po vseh fakultetah, na katerih sodelujejo vsi študentje in kolektivno dosegajo konsenzualne odločitve o določenih in trenutno aktualnih študentskih […]